Бизнес

Автоматично плащане на битови сметки? Забравете!


Автоматично плащане на битови сметки? Забравете!
Странно... пиша по тема, в която реално не съм навлизал.  Но точно затова пиша - за да предпазя хората от грешки .... Макар че - парен човек - най-добре се пази сам.  Самата концепция  - за директен дебит - от ваша банкова  карта  да погасявате автоматично битови сметки - още навремето не ми хареса.  Пър ...1 - 2 - 3 - (4)

 


2011 - 2018 (c) Борислав Арапчев. All rights reserved.

Приятели и партньори
• Специални неща